Deejaysystem Video VJ2

Deejaysystem Video VJ2

Deejaysystem Video VJ2 là đa-màn hình cầu thủ video ca nhạc băng đạn trong tam tay
Người dùng đánh giá
3.9  (9 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
Deejaysystem Video VJ2 là đa-màn hình cầu thủ phim, video ca nhạc băng đạn trong tam tay, karaoke và tập tin âm thanh. Nó có thể chơi hai động trong DJ kiểu cách và thực hiện sống và âm thanh hoà lẫn vào nhau.
Deejaysystem Video VJ2 là một sự chọn tốt cho các phòng trà, câu lạc bộ, discos, và bất cứ nơi nào khác với công TV màn hình.
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận